torsdag 26 februari 2015

ADHD ADD NPF och SchizofreniADHD och ADD
Är namnet på en sajt om ADHD och ADD med en hel del om vackra tillståndet : Neuropsykiatriska Funktions Störningar också, vilket för enkelhetens skull brukar förkortas NPF. ADHD och ADD har vidare en hel del om Schizofreni och en målsättning att förklara Schizofrenins etiologi d.v.s varför man får Schizofreni och hur det går till. Bloggen ligger på adressen "ADHD-NPF.COM"

Schizofreni etiologi
ADHD & ADD

Där är man en bit på vägen

-Schizofreni uppstår med hög sannolikhet vid en ålder av 21 år för pojkar män. Kvinnor insjuknar mindre och får mindre svårare symptom än män, men detta vänder vid en ålder på runt 35 år då kvinnor går om männen och nu är de som insjuknar mest totalt sett.

 Schizofreni När får man det
Ålder för insjuknande i Schizofreni Män & Kvinnor statistiskt 


När det gäller Schizofreni är den vetenskapliga grunden till det hela mer splittrad än sjukdomen själv står det i Wikipedia och jag är beredd att hålla med  (utan att veta allt, det har jag aldrig gjort heller)

Här kommer därför en annan graf som lite tydligare visar exakt vad som händer i indicens och när det börjar skilja mellan kvinnor och män.
 schiozofreni ålder statistik
 schiozofreni ålder vid insjuknandet
Här ser vi tydligare att kvinnor går om män ungefär vid en ålder av 35 år, därefter leder kvinnor insjuknandet. (trevligt att kunna använda olika kurvor för samma sak - Men inte direkt vetenskapligt)


Allt är ett vågspel 
Och att läsa vågor är vad vi gör. Det är sådant som gör att den som har Karrier funktionen också måste tänka sig mer för när man träffas och gör vågar på mitten, precis som vågor gör. För det är den som bär det primära oscillationsutfallet som rimligen också har längst och bredast perspektiv på det.

Vad som är styrka och svaghet är bara relationer mellan olika grader av relationer och har inget annat egenvärde är som flätningspotential, en s.k. styrka vid en s.k svaghet har bara en s.k framtid och det är ett break, där går det sönder.

Med detta sagt är det också ganska självklart att den som har mindre lungor i generell mening och dessutom får en extra förminskning av lungorna när de behövs som bäst måste ha lite egna trix att kunna ta till när det gäller att få det hela att fungera. Karrier funktionen är donator av ritningen till hela kraftverkspaketet dvs mtDNA, så att en viss del större kompetens också finns där i regleringen behöver inte kräva något fantasifull betraktande, utan kan förefalla vara naturligt styrt av funktion och inte så mycket annat.

Kvinnans hormonella nivåer peakar stort under graviditeten och är ett samspel mellan Östrogen receptorerna, Progesteron och flera skeenden.... Dock är så mycket klarlagt att det finns människor. För att det ska kunna vara så måste de som ska försörja flera med sina egna andetag och nu dessutom har mindre lungor måste ha en mycket stark flexibilitet i sin grundläggande ämnesomsättning och den är sannolikt relaterad till att denne har cykler som andra saknar och därför utpekas som cykliska trotts att allt är det.

(Här ligger också ett intressant resultat som säger att bland de som drabbats allra värst av detta tillstånd så bör det rimligen bara vara kvinnor representerade, då ett flickfoster har mer gemensamt med sin karrier enhet än ett  pojkfoster som då inte har denna flexibilitet och därför inte kan överleva en så svår kris.)

Att Post Partum Depression är hårt bunden till sänkningen av Östrogen nivån är ingen statshemlighet utan tvärtom kan ses som en möjlighet att finna en tidigare markör i hur man rider på vågen och vilken effekt vågen har på ens egna person. Att i svagaste läget erkänna och dryfta sin svaghet och låta den ståta som kemiskt beroende är det nog ingen som gillar eller längtar efter.

Östrogen Funktionen och Bioenergetisk Transmision
Östrogen funktionen är rimligen hårt kopplad till överledning av energi och kan modulera dopamin transmission på flera nivåer på flera sätt. Östrogen har vissa likheter med Dopamin, Apomorhine och mycjet annat precis som de flesta neurosteroiderna.

Effekt av Östrogen
Den tydliga skillnaden som visar sig mellan män och kvinnor kan till viss del sammanhänga med funktionen av östrogen och det är redan visat att kvinnors ökning av Schizofreni incidens sammanhänger med att den generella östrogen nivån sjunker. Vilket också skulle kunna minska ned på den genelella flexibilitetsnivån och därmed öka risken för brott i brott ytor där skillnaden mellan starkt och svagt blir för svår att bära utan i stället brista.

Effekten av Östrogen till skott hos Kvinnor och hos Män
-Både kvinnor och män förefaller få mindre symptom och kan inte sällan minska ned annan medicinering.
-Biverkningarna hos män gör det dock svårt att försvara
-Liksom biverkningar hos kvinnor som tar östrogen via munnen vilket inte är direkt naturligt spridningsområde. Östrogentillskott med mer naturlig applikation har ingen ökning i någon cancer frekvens konstaterad till skillnad mot oral supplementation.

Östrogen som mtDNA eller kraftverksmodulator
Karrier modulerna är de enda som donerar ritningen till det definitiva kraftverket och cellmotorn Mitokondrien. (Hevva steg up ur Adama dvs Livet steg upp ur jorddammet ) ( lyssna till av jord är du kommen till jord ska du åter vada .. detta Adama)

Respirationens cellulära biogenesis


Märkligheter 
Man mäter enheter östrogen och pratar om fytoöstrogeners välgörande verkan, vilket låter intressant men det är också sådant som förändrar bokstäverna i ordets hela mening. Östrogen receptorerna förändras av fytoöstrogener som Genisten etc och vad som kan vara gulligt pjollrand på kort sikt har vi ingen aning om bara på lite lite längre sikt, dock har aningen utarbetats i kulturella system där ett gift och ett gift tillsammans kan bli något nyttigt och bra. Ser vi skillnadne mellan Kina och väst finns det nog mycket att förstå för i Kina är Kvinnor mer drabbade (säger en undersökning vilken inte täckt sin egna bakdörr .- Har kvinnor i Kina mer schizofreni bara av den enkla anledningen att de drabbade männen redan har tagit livet av sig? Frågan är extremt relevant)

Förändrade Östrogen receptor öppnar ytterligare insyn i hur komplex bilden är och kommer att bli för östrogen är inte ensamt utan ett länkat nätverk som så mycket annat av vågor i rörelse.


Dopamin, Apomorphine, Estrogen
-CO2
-Bafilomycin
-Amobarbital

Kan utgöra den teoretiska grunden för att visa att sjukdomen är ett tillstånd där man också är frisk. Detta kan visas extremt tydligt i praktiken hos en person som varit katatonisk och inte rört sig på veckor eller månader i sträck. Vilket för tanken mot att det inte är frågan om.


Karrier funktuionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar